O KOUPALIŠTI

Z historie koupaliště

 

Venkovní koupaliště bylo postaveno v roce 1963 v akci Z a stalo se prvním padesátimetrovým bazénem v okrese. Jedinými atrakcemi byla dětská skluzavka a vodotrysk (později vodní hřib).

 

Problémy s čistotou a množstvím vody v průběhu let vyžadovaly řešení. Nejprve se v areálu koupaliště vybudovala studna, ta ale potřebu vody pokrýt nedokázala a tak se nad koupalištěm vybudovala nádrž (rybník) a voda se vedla potrubím do bazénu. Byla pouze dešťová, značně znečištěná a časem nevyhovovala.

 

Nároky na čistotu vody se postupně zvyšovaly a v roce 1979 se započalo s budováním úpravny vody s pískovými filtry, která byla v roce 2006 modernizována.

 

Koupaliště postihlo několik povodní. V roce 1988 bylo vše pod nánosem bahna a povodeň strhla jediný přístupový most.

 

Loucké koupaliště bylo pro mnohé návštěvníky proslulé studenou vodou, která se v průběhu sezóny musela kvůli čistotě vypustit a opakovaně napouštět.

 

Se stoupajícími finančními náklady na zahájení každé nové sezóny koupaliště fungovalo až do roku 2014. Po této sezóně byla během podzimu, zimy a jara plánována celková oprava. Na podzim 2014 byla stržena budova s vrátnicí, šatnami, bufetem a sociálním zařízením. Během první poloviny roku 2015 vznikla nová, modernější provozní budova s pokladnou, vstupními turnikety, sociálním zázemím přizpůsobeném i pro tělesně postižené, bufetem a pergolou s posezením. Provozní nutností byla přestavba technologického vybavení potřebného k přípravě a distribuci bazénové i pitné vody, došlo i k přeložení inženýrských sítí uvnitř areálu a k vybudování nových sítí pro moderní budovu.

Ve druhé etapě přestavby, která proběhla v prvním pololetí roku 2016, došlo k výměně bazénové vany a technologie. Při úpravách bazénu zůstala zachována jeho délka, ale šířka byla zmenšena.

 

Okolí bazénu je osázeno zelení, oddělující prostory koupání od relaxačních a odpočinkových zón. Celý areál koupaliště je dotvořen novým mobiliářem.